kaklasaitis


kaklasaitis
kaklãsaitis (neol.) sm. (1) 280 kaklo saitas, antkaklis: Įtemptas diržas nusmaukdavo plėškę jam ant sprando, o paskum jis, kažin kaip palenkęs galvą, išsinerdavo iš kaklasaičio . Prie jo kaklasaičio pririštas raštelis .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • inkartis — iñkartis sub. (1) 1. arklio kaklo viršutinė dalis, viršukartė: Per platūs pavalkai sugadina iñkartį Skp. 2. dirželis šuniui ant kaklo, kaklasaitis: Pasidirbau šunie naują iñkartį Tl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lingartas — ×liñgartas (< ringartas) sm. (1) 1. virvė ar diržas, kurio vienas galas rišamas arkliui ant kaklo, kitas – už vežimo grąžulo, kaklininkas: Staiga, pakalniuo važiuojant, nutrūko liñgartas, ir arkliai patrako Slnt. Furmonas supliekęs arklius,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkaklis — per̃kaklis sm. (1), parkaklis (1) LKGI434 1. BzF151, BŽ345 antkaklis, kaklasaitis: Naują par̃kaklį pridėjus, dar nėko sau plėškė būtų Trg. 2. Š, J.Jabl kaklaryšis: Jo perkaklis visada gražiai motinos ranka parištas rš. 3. NdŽ ruožas aplink kaklą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • retežis — 2 ×retẽžis (brus. dial. peтязь) sm. (2) NdŽ, DŽ1, rẽtėžis (1) K, retė̃žis (2) NdŽ 1. K grandinės, pančiai: Sunkų retėžį ant kaklo užnėrė LTR(Alvt). | prk.: Kas vargo retežį nedrįsta numesti, tas laisvas niekuomet nebus J.Jan. 2. S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rečis — ×rečis (<retežis?) sm. R212, MŽ, N, [K] kaklasaitis, antkaklis …   Dictionary of the Lithuanian Language